Stichting PROCLAIM

Evangelisatie stichting


Stichting PROCLAIM, die geen winst beoogt, heeft ten doel het uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus in woord en geschrift. De stichting tracht dit doel te bereiken door het gebruik van alle wettige en passende middelen, die daartoe bevordelijk zijn: zij stelt zich daarbij op de grondslag van Gods Woord, de Bijbel.
(Art. 2)Stichting PROCLAIM, Emmeloord (NL) - Tel. (0527) 652820
Girorek. 6261781 t.n.v. Stg. Proclaim - Emmeloord (NL)
KvK: Kamer van Koophandel te Lelystad nr: 41246352
Stichting PROCLAIM valt onder de ANBI regeling.

Bericht achterlatenBNB Bijbelse Namen Zoekprogramma!
Bijbelse namen en betekenis on-line zoeken ...


Ga naar homepage van BereaNet